PERFEKTE SERVICE
RONDOM UW AUTO!

Privacybescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

1.1 Wij zijn blij, dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. In het onderstaande informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze website. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Menzel Automobile GmbH & Co. KG, Euregiostraße 5, 48465 Schüttorf, Duitsland, Tel.: +49-(0)5923/90330, Fax: +49-(0)5923/903322, E-mail: info@menzelautomobile.de. De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is die natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Deze website maakt om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke content (bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen aan de verantwoordelijke) een SSL- resp. TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks „https://“ en het slotsymbool in uw URL-balk.

2) Het vastleggen van gegevens bij het bezoek van onze website

Bij de slechts informatieve gebruikmaking van onze Website, dus wanneer u zich niet registreert of ons anderszins informatie aan ons doorgeeft, leggen wij alleen die gegevens vast, die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde „serverlogfiles“). Als u onze website oproept, registreren wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn, om u de website te tonen:

 • onze bezochte website
 • datum en tijdstip op het moment dat u zich toegang verschaft tot de site
 • hoeveelheid verzonden data in bytes
 • bron/verwijzing, vanaf welke u op de webpagina terechtgekomen bent
 • gebruikte browser
 • gebruikt besturingssysteem
 • gebruikt IP-adres (evt.: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking vindt plaats conform Art. 6 lid. 1 letter f AVG op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij de verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. Een doorgifte of ander gebruik van de gegevens vindt niet plaats. Wij behouden ons echter het recht voor, de serverlogfiles naderhand te controleren, mochten er concrete aanwijzingen zijn voor onrechtmatig gebruik.

3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogeheten cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw computer of mobiel toestel worden achtergelaten. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, dus na sluiten van uw browser, weer gewist (zogeheten sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer of mobiel toestel en bieden ons en onze partnerondernemingen de mogelijkheid (cookies van derdeaanbieders), om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). Worden er cookies geplaatst, dan verzamelen en verwerken wij deze in de individuele omvang vastliggende gebruikersinformatie zoals browser- en vestigingsplaatsgegevens alsmede IP-adreswaardes. Persistente cookies worden geautomatiseerd na een vooraf vastgestelde duur gewist, die al naargelang het soort cookie kan verschillen.

Voor zover door individuele door ons geïmplementeerde cookies ook persoonsgegevens worden verwerkt, vindt de verwerking plaats conform Art. 6 lid 1 letter f AVG ter waarborging van onze gerechtvaardigde belangen bij de best mogelijke functionaliteit van de website alsmede bij een klantvriendelijke en doelmatige inrichting van het bezoek van de site.

Wij werken in sommige gevallen samen met reclamepartners die ons helpen, ons internetaanbod voor u nog interessanter vorm te geven. Voor dit doeleinde worden voor dit geval bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerondernemingen op uw  harde schijf opgeslagen (cookies van derdeaanbieders). Wanneer wij met voornoemde reclamepartners samenwerken, wordt u over de gebruikmaking van dergelijke cookies en de omvang van de desbetreffende verzamelde informatie binnen de onderstaande alinea’s individueel en apart geïnformeerd.

Neemt u er a.u.b. notitie van, dat u uw browser zo kunt instellen, dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en één voor één over de acceptatie ervan kunt beslissen of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Iedere browser onderscheidt zich in de wijze waarop hij de cookie-instellingen beheert. Deze is beschreven in het hulpmenu van iedere browser dat u uitlegt, hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de desbetreffende browser via de volgende links:

Internet Explorer: windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py
Safari: support.apple.com/kb/ph21411
Opera: help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Let u er a.u.b. rekening mee, dat bij niet-acceptatie van cookies de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

4) Contactlegging

In het kader van de contactlegging met ons (bijv. per contactformulier of per e-mail) worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, is op te maken uit het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van de beantwoording van uw verzoek resp. voor de contactlegging en de daarmee verbonden technische administratie opgeslagen en gebruikt. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigde belang bij de beantwoording van uw verzoek conform Art. 6 lid 1 letter f AVG. Is uw contactlegging gericht op het sluiten van een overeenkomst, dan is de extra wettelijke basis voor de verwerking Art. 6 lid 1 letter b AVG. Uw gegevens worden na resumerende bewerking van uw verzoek gewist, dit is het geval, wanneer er uit de omstandigheden kan worden opgemaakt, dat de desbetreffende situatie resumerend opgehelderd is en er voor zover er geen wettelijke bewaarplichten zijn die dit in de weg staan.

5) Webanalysediensten

Matomo (voorheen Piwik)

Op deze website worden met gebruikmaking van de webanalysedienstsoftware Matomo (www.matomo.org), een dienst van de aanbieder InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, („Matomo“) op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden conform Art. 6 lid 1 letter f AVG gegevens verzameld en opgeslagen. Uit deze gegevens kunnen voor hetzelfde doeleinde gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt en geëvalueerd. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van cookies. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die lokaal in het cachegeheugen van de internetbrowser van de paginabezoeker worden opgeslagen. De cookies zorgen er onder andere voor dat de internetbrowser kan worden herkend. De met de Matomo-technologie verzamelde gegevens (inclusief uw gepseudonimiseerde IP-adres) worden op onze servers verwerkt.

De door het cookie gegenereerde informatie in het pseudonieme gebruikersprofiel worden er niet voor gebruikt, de bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem samengebracht.

Wanneer u het met de opslag en evaluatie van deze gegevens uit uw bezoek niet eens bent, dan kunt u hieronder te allen tijde per muisklik bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik hiervan. In dit geval wordt in uw browser een zog. opt-out-cookie achtergelaten, wat tot gevolg heeft, dat Matomo helemaal geen sessiegegevens verzamelt. Houdt u er a.u.b. rekening mee, dat de volledige wissing van uw cookies tot gevolg heeft, dat ook het opt-out-cookie wordt gewist en evt. door u opnieuw moet worden geactiveerd.

6) Tools en overige zaken

6.1 Google Maps

Op onze website gebruiken wij Google Maps (API) van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Maps is een webdienst voor de weergave van interactieve (land-)kaarten, om geografische informatie visueel weer te geven. Via de gebruikmaking van deze dienst worden onze vestigingsplaats aan u getoond en wordt uw eventuele rit hierheen vergemakkelijkt.

Reeds bij het oproepen van die subpagina’s, waarin de kaart van Google Maps ingebed is, wordt informatie over uw gebruikmaking van onze website (zoals bijv. uw IP-adres) naar servers van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Dit vindt plaats onafhankelijk van of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt, via welke u ingelogd bent, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens direct aan uw account toegeschreven. Wanneer u de toewijzing met uw profiel bij Google niet wilt, moet u zich voor activering van de knop uitloggen. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) als gebruikersprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie vindt in het bijzonder plaats conform Art. 6 lid 1 letter f AVG op basis van de gerechtvaardigde belangen van Google bij de invoeging van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of op de behoefte afgestemde vormgeving van zijn website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening dit recht tot Google moet richten.

Google LLC gevestigd in de VS is voor het Amerikaans-Europese privacybeschermingsakkoord „Privacy Shield“ gecertificeerd, dat de naleving van het in de EU geldende privacybeschermingsniveau waarborgt.

Wanneer u het met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van de gebruikmaking van Google Maps niet eens bent, bestaat ook de mogelijkheid, om de webdienst van Google Maps volledig te deactiveren, door de toepassing JavaScript in uw browser uit te schakelen. Google Maps en daarmee ook de kaartweergave op deze internetpagina kan dan niet worden gebruikt.

De gebruiksvoorwaarden van Google kunt u op www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html inzien, de extra gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u op www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Uitvoerige informatie over bescherming van natuurlijke personen tegen misbruik van gegevens in verband met het gebruik van Google Maps vindt u op de internetpagina van Google („Google Privacy Policy“): www.google.de/intl/de/policies/privacy/

6.2 Google Web Fonts

Deze pagina maakt voor een uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogeheten web fonts die door de firma Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS („Google“) beschikbaar worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browsercache, om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Voor dit doeleinde moet de door u gebruikte browser verbinding met de servers van Google maken. Hierdoor verkrijgt Google kennis over het feit, dat onze website via uw IP-adres werd opgeroepen. De gebruikmaking van Google Web Fonts vindt plaats in het belang van een uniforme en aansprekende weergave van ons online-aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang als bedoeld in Art. 6 lid 1 letter f AVG. Wanneer uw browser web fonts niet ondersteunt, wordt er een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Google LLC, gevestigd in de VS is voor het Amerikaans-Europese privacybeschermingsakkoord „Privacy Shield“ gecertificeerd, wat de naleving van het in de EU geldende privacybeschermingsniveau waarborgt.

Verdere informatie over Google Web Fonts vindt u op developers.google.com/fonts/faq en in de verklaring omtrent de bescherming van natuurlijke personen tegen misbruik van gegevens van Google: www.google.com/policies/privacy/

7) Rechten van de betrokkenen

7.1 Het geldende privacyrecht garandeert u ten opzichte van de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens uitgebreide rechten die u als betrokkene heeft (inlichtingen- en interventierechten), waarover wij u hieronder informeren:

 • Inzagerecht conform Art. 15 AVG:
  Artikel 15
  Recht van inzage van de betrokkene
  1 U heeft als betrokkene in het bijzonder het recht op uitsluitsel over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens die u betreffen en,  wanneer dit het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:
  a) de verwerkingsdoeleinden;
  b) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
  c) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
  d) indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
  e) dat u als betrokkene het recht heeft, de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
  f ) dat u als betrokkene het recht heeft, klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  g) wanneer de persoonsgegevens niet bij u worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
  h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van [de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde] profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor u als betrokkene;
  alsmede uw recht, in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 AVG inzake de doorgifte aan derde landen.

 • Recht op rectificatie conform Art. 16 AVG:
  Artikel 16
  Recht op rectificatie
  U heeft als betrokkene het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u als betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken;

 • Recht op gegevenswissing conform Art. 17 AVG:
  Artikel 17
  Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”)
  1. U heeft als betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer één van de hieronder opgesomde voorwaarden van Art. 17 lid 1 AVG van toepassing is:
  a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  b) de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
  c) de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2;
  d) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
  f) de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1.
  3. Dit recht bestaat echter in het bijzonder niet, voor zover verwerking nodig is:
  a) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  b) voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
  c) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i), en artikel 9, lid 3;
  d) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
  e) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 • Recht op beperking van de verwerking conform Art. 18 AVG:
  “Artikel 18
  Recht op beperking van de verwerking
  U heeft als betrokkene het recht, van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:
  a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door u als betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  b) de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich als betrokkene tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
  c) de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u als betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  d) u heeft als betrokkene overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u als betrokkene.
  2. Wanneer de verwerking op grond van lid 1 is beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.
  3. Een betrokkene die overeenkomstig lid 1 een beperking van de verwerking heeft verkregen, wordt door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

 • Recht op kennisgeving inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking conform Art. 19 AVG:
  Artikel 19
  Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking
  De verwerkingsverantwoordelijke stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 16, artikel 17, lid 1, en artikel 18, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene hierom verzoekt.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens conform Art. 20 AVG:
  Artikel 20
  Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  1.   U heeft als betrokkene heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:
  a) de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b); en
  b) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
  2.   Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van lid 1 heeft u als betrokkene het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden.
  3.   De uitoefening van het in lid 1 van dit artikel bedoelde recht laat artikel 17 onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.
  4.   Het in lid 1 bedoelde recht doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.

 • Recht op intrekking van verleende toestemming conform Art. 7 lid 3 AVG:
  Artikel 7
  Voorwaarden voor toestemming
  […]
  […]
  3. U heeft als betrokkene het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Alvorens u als betrokkene uw toestemming geeft, wordt u daarvan in kennis gesteld. Het intrekken van de toestemming is even eenvoudig als het geven ervan.
  In geval van een intrekking zullen wij de desbetreffende gegevens onmiddellijk wissen, voor zover een verdere verwerking niet op een wettelijke basis voor instemmingsloze verwerking gevestigd kan worden. Door de intrekking van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot aan de intrekking plaatsgevonden verwerking niet aangetast;

 • Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit conform Art. 77 AVG:
  Artikel 77
  Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  1. Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u als betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.
  2. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt u als klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78.

7.2RECHT VAN VERZET

WANNEER WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ONS ZWAARDER WEGENDE GERECHTVAARDIGDE BELANG VERWERKEN, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT, OM REDENEN DIE VOORTKOMEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE, TEGEN DEZE VERWERKING VERZET MET GELDIGHEID VOOR DE TOEKOMST AAN TE TEKENEN.

MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN VERZET, BEËINDIGEN WIJ DE VERWERKING VAN DE DESBETREFFENDE GEGEVENS. EEN GECONTINUEERDE VERWERKING BLIJFT ECHTER VOORBEHOUDEN, WANNEER WIJ DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN, DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF WANNEER DE VERWERKING DIENT VOOR HET STELLEN, HET UITOEFENEN OF HET VERDEDIGEN VAN WETTIGE AANSPRAKEN.

WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS VERWERKT, OM DIRECTE RECLAME TE STUREN, DAN HEEFT U HET RECHT, OM TE ALLEN TIJDE VERZET TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR HET DOELEINDE VAN DERGELIJKE RECLAME AAN TE TEKENEN. U KUNT DIT RECHT VAN VERZET ZOALS BOVENSTAAND BESCHREVEN UITOEFENEN.

MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN VERZET, DAN BEËINDIGEN WIJ DE VERWERKING VAN DE DESBETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN.

8) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens richt zich naar de desbetreffende wettelijke bewaartermijn (bijv. handels- en belastingrechtelijke bewaartermijnen). Na afloop van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet meer voor de nakoming van een contract of voor de voorbereiding van een contract noodzakelijk zijn en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang bij de verdere opslag blijft bestaan.